Blokovna baza

58 Views

Blokovno bazo bi lahko primerjali z mapo računovodje, ki se nenehno dopolnjuje in povečuje. V blokovni bazi so na varen, kronološki in nespremenljiv način zapisane vse transkacije opravljene v omrežju.

Newsletter

Subscribe to our Newsletter right now to be updated. We promice not to spam!