Peer-to-Peer / P2P

84 Views

Peer-to-Peer (P2P) je vrsta računalniške arhitekture, v kateri imajo vsi udeleženci enake privilegije in avtoritete, ter lahko neposredno komunicirajo drug z drugim.

Newsletter

Subscribe to our Newsletter right now to be updated. We promice not to spam!